0 produse (0)

Termeni şi condiţii

CUMPĂRARE CARTE PRIN SMS LA NUMĂRUL 1771 - REGULAMENT

Cărţile care se pot cumpăra prin intermediul acestui serviciu sunt anunţate de către editura Litera prin diverse modalităţi de publicitate (bannere online, publicitate radio, tv, machete de presă, panouri publicitare etc).

După trimiterea mesajului la numărul 1771 de către cumpărător şi recepţionarea lui de către Litera, un operator al editurii va suna cumpărătorul pentru preluarea datelor de livrare a cărţii/cărţilor cumpărate.

 

CONDIŢII DE UTILIZARE


Folosirea, incluzând vizitarea şi cumpărarea produselor de pe site-ul www.litera.ro, implică acceptarea termenilor şi condiţiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.

Litera şi asociaţii săi furnizează serviciile care sunt subiectul termenilor şi condiţiilor de mai jos. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, care este întreţinut şi administrat de societatea Bunt Studio, se recomandă citirea cu atenţie a acestor termeni şi condiţii. Societatea Litera îşi asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări site-ului www.litera.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

Societatea Litera nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc.

Litera nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.litera.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

 

COMUNICĂRI ELECTRONICE ŞI CAMPANII SMS

Prin accesarea site-ului www.litera.ro, folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mailuri sau SMS-uri adresate societăţii Grup Editorial Litera, comunicarea se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la Editura Litera în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin e-mail, prin anunţuri pe site sau comunicări telefonice (SMS). Utilizatorul site-ului www.litera.ro îşi dă acordul în prinvinţa transmiterii mesajelor cu caracter promoţional de către Editura Litera în momentul în care a introdus o adresă de e-mail sau un număr de telefon în baza noastră de date folosind formularul de newsletter sau de comandă de pe site sau solicită telefonic preluarea unei comenzi.

Dezabonarea din campaniile electronice se poate realiza accesând link-urile indicate sau trimiţând un e-mail sau un SMS cu solicitarea de dezabonare la oricare dintre adresele de e-mail sau numerele de telefon menţionate în pagina de contact.

 

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conţinut al site-ului www.litera.ro, incluzând, enumerativ, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea Litera şi/sau a asociaţilor săi şi/sau a partenerilor săi şi/sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a societăţii Litera şi este protejată de Legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a Litera a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea Litera sau a furnizorilor săi de programe şi sunt protejate de Legea drepturilor de autor.

 

MĂRCI

Societatea Litera garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii Litera, fără acordul scris al acesteia.

 

ACCESUL LA SITE

Societatea Litera garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii Litera, fără acordul scris al acesteia.

 

DATELE PERSONALE


Grup Editorial Litera SRL este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 32136.

 

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, telefon, adresa (domiciliu/reședinta), e-mail. 

Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidentiale. 

Societatea va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte. 

Grup Editorial Litera SRL nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail, etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc.   

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, Grup Editorial Litera SRL  iși asumă obligația de a nu face disponibile către terți datele personale ale participanților fără acceptul acestora, ci doar în condițiile legii. Grup Editorial Litera SRL nu iși asumă niciun fel de răspundere în cazul în care participanții iși trimit datele personale în mod eronat. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, GRUP EDITORIAL LITERA SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care participanții le furnizează despre ei. Scopul colectarii datelor este informarea participanților și asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing și publicitate. Pentru participarea la campaniile promotionale existente este necesar ca participanții să furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificării lor în caz de obținere a unuia dintre premiile stabilite pentru categoriile castigatoare. Refuzul lor de a le furniza nu se conformează cerințelor regulamentului concursului și determină astfel anularea dreptului de participare la campania promoționala în curs. Conform Legii nr. 677/2001, participanții beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, aceștia se pot adresa cu o cerere scrisă, dataă și semnată la Editura Litera – la adresa Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, 014462, Sector 2, Bucuresti, Romania.  


Pe site-ul www.litera.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului şi parolei personale. Societatea Litera nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului si parolei sale.

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către Litera şi furnizorii săi numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din contul de înregistrare, precum şi datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoţii, etc.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

 

 

COMENTARII, COMUNICĂRI ŞI ALTE DATE/INFORMAŢII

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii şi orice alte comunicări; pot să trimită e-cards; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atâta timp cât conţinutul acestora: nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimator, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare.

Litera are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a şterge orice astfel de conţinuturi identificate pe site. Societatea Litera nu va purta responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.

În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societăţii Litera şi afiliaţilor/asociaţilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societăţii Litera şi afiliaţilor/asociaţilor săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licenţă dreptul de a utiliza numele pe care îl asociaţi cu un astfel de conţinut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. Litera nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul mesajelor/comunicărilor afişate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.litera.ro.

 

 

SECURITATEA INFORMAŢIILOR

Litera garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Litera nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate dewww.litera.ro nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, societatea Litera nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.

 

RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PRODUSELE

Litera nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conţinut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet.

Litera nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, produse pentru care Litera nu oferă nici o garanţie, expresă sau implicită. Litera nu garantează şi nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziţionate nu corespund scopului pentru care au fost achiziţionate.

De asemenea, Litera nu răspunde şi nici nu va fi facută responsabilă pentru funcţionarea site-ului, informaţiile, conţinutul, materialele sau produsele de pe site.

Produsele (atunci când este cazul) sunt însoţite de certificate de garanţie ale producătorilor. Societatea Litera nu va putea fi facută responsabilă în cazul oricăror neconcordanţe sau lipsuri în ceea ce priveşte produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamaţie va fi adusă la cunoştinţa Litera on line în maximum 24 de ore de la recepţionarea produselor, urmând ca aceasta să fie transmisă furnizorului produselor respective, spre soluţionare.

 

LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢII

Site-ul www.litera.ro şi materialele aferente sunt oferite aşa cum sunt şi atât cât sunt disponibile.

Societatea Litera nu va fi făcută responsabilă şi nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcţionarea/funcţionalitatea site-ului, informaţiile sau conţinutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.

Litera nu oferă nici un fel de garanţie pentru produsele comercializate pe site. Litera nu va fi facută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.

 

DREPT APLICABIL. LITIGII

Prin folosirea (vizitarea sau cumpararea produselor) site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice disputa de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi societatea Litera şi asociaţii/partenerii/afiliaţii săi. În cazul unor eventuale conflicte între Litera şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.

 

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII

Conţinutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în strânsă colaborare cu reprezentanţii în România ai mărcilor prezentate pe site, astfel încât Litera nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site în scopul comercializării, acestea fiind corespunzătoare celor puse la dispoziţia Litera de către reprezentanţii fiecărei dintre aceste mărci în parte. De asemenea, imaginile care sunt prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu, produsele efectiv livrate putând diferi de acestea în ceea ce priveşte culoarea, aspectul ş.a.

Litera nu garantează, de asemenea, nici disponibilitatea în stoc a produselor afişate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parţial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediţiei, etc). Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii plătiţi pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor încasate deja de Litera, dar nu şi alte despăgubiri.

Valoarea maximă a obligaţiilor societăţii Litera faţă de orice client în cazul nelivrării sau al livrării necorespunzatoare a produselor cumpărate este valoarea sumelor încasate de Litera de la respectivul client. După expedierea produselor, societăţii Litera nu i se mai poate cere în nici un fel returnarea banilor. De asemenea, clientul nu mai poate returna produsele, însă produsele pot fi înlocuite dacă reclamaţia este întemeiată.

Litera nu raspunde de eventualele defecţiuni/deficienţe ale produselor cumpărate prin comanda pe site, întreaga responsabilitate a acestor defecţiuni, precum şi repararea lor, căzând în sarcina importatorului/producătorului/furnizorului şi service-ului autorizat de acesta. Produsele, atunci când este cazul, vor fi insoţite de certificatul de garanţie original emis pentru produs.

Litera şi furnizorii săi nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare pe site în ceea ce priveşte preţurile sau alte date/detalii legate de produse, direct sau indirect.

În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afişate greşit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greşit în baza de date, societatea Litera îşi alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

 

POLITICA DE PREŢURI. TRANSPORTUL PRODUSELOR

Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte.

Societatea Litera va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site, promoţii ale căror condiţii vor fi stabilite în întregime de către Litera.

Atenție! Promoţiile facute de www.litera.ro nu se cumulează între ele, reducerea cea mai mare primează! Codurile promoţionale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării comenzii. Codurile promoţionale nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea comenzii dupa ce aceasta a fost plasată.

 

 

DISPOZIŢII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea şi lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.