$value ) { if ( is_scalar( $value ) || is_array( $value ) ) { $cache_args[$key] = $value; } else if ( is_object( $value ) && method_exists( $value, 'get_id' ) ) { $cache_args[$key] = call_user_method( 'get_id', $value ); } } if ( ( $cache = wp_cache_get( $file, serialize( $cache_args ) ) ) !== false ) { if ( ! empty( $template_args['return'] ) ) return $cache; echo $cache; return; } } $file_handle = $file; do_action( 'start_operation', 'flo_template_part::' . $file_handle ); if ( file_exists( get_stylesheet_directory() . '/' . $file . '.php' ) ) $file = get_stylesheet_directory() . '/' . $file . '.php'; elseif ( file_exists( get_template_directory() . '/' . $file . '.php' ) ) $file = get_template_directory() . '/' . $file . '.php'; ob_start(); $return = require( $file ); $data = ob_get_clean(); do_action( 'end_operation', 'flo_template_part::' . $file_handle ); if ( $cache_args ) { wp_cache_set( $file, $data, serialize( $cache_args ), 3600 ); } if ( ! empty( $template_args['return'] ) ) if ( $return === false ) return false; else return $data; echo $data; } function get_categorii_oferte_slugs() { $categories = get_terms( 'categorii_oferte', array( // 'orderby' => 'count', 'hide_empty' => 0, ) ); foreach ($categories as $category) { $categoriesSlugs[] = $category->slug; } return $categoriesSlugs; } ?> array( 'name' => __('Oferte', 'html5blank'), // Rename these to suit 'singular_name' => __('Oferta', 'html5blank'), 'add_new' => __('Adauga oferta', 'html5blank'), 'add_new_item' => __('Adauga oferta', 'html5blank'), 'edit' => __('Editeaza', 'html5blank'), 'edit_item' => __('Editeaza Oferta', 'html5blank'), 'new_item' => __('Oferta noua', 'html5blank'), 'view' => __('Vezi oferta', 'html5blank'), 'view_item' => __('Vezi oferta', 'html5blank'), 'search_items' => __('Cauta oferta', 'html5blank'), 'not_found' => __('Nicio oferta gasita', 'html5blank'), 'not_found_in_trash' => __('Nicio oferta gasita in cos', 'html5blank') ), 'public' => true, 'menu_icon' => 'dashicons-exerpt-view', 'hierarchical' => false, // Allows your posts to behave like Hierarchy Pages 'has_archive' => true, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'excerpt', 'thumbnail' ), // Go to Dashboard Custom HTML5 Blank post for supports 'can_export' => true, // Allows export in Tools > Export 'taxonomies' => array( // 'categorii_oferte' ) // Add Category and Post Tags support )); } add_action( 'init', 'create_oferte_taxonomy' ); function create_oferte_taxonomy() { register_taxonomy( 'categorii_oferte', 'oferte', array( 'label' => __( 'Categorii oferte' ), 'rewrite' => array( 'slug' => 'beneficii' ), 'hierarchical' => true, ) ); } ?> Cum mă înscriu : Clubul Profesorilor din Romania

Cum mă înscriu

Înscrierea în Clubul Profesorilor din România se face automat, prin plasarea unei comenzi de auxiliare, manuale sau carte şcolară Litera. Comanda nu este condiționată la o anumită valoare și se poate face în mai multe modalități:

img_netOnline, pe www.literaeducational.ro

img_smsPrintr-un sms cu textul Club la 1800 (tarif normal). În acest caz, un operator Litera vă va suna pentru preluarea comenzii și a va înscrie in club

img_agentPrin intermediul agentului Litera prezent în școala dumneavoastră

img_telTelefonic, la numerele de telefon de mai jos, de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00

Prenume Telefon birou Județe
MARIUS 0752 548 372 Manager Club
RAZVAN 0748 881 184 pentru comenzi primar
FLORINA 0746 290 648 pentru comenzi gimnaziu
VERONICA 0747 494 997 pentru comenzi gradinite
ANCA 0770 408 924 Sediu Central – Comenzi
LOREDANA 0773 316 558 Sediu Central – Comenzi
Telefon Call-Center 0374 833 500 / 0213196390 Call-Center